Τα Νέα

09/02/2013, “Η Μεταμοντέρνα Τρομοκρατία”, Τα Νέα